Kadernícky Tréning


Vzdelávanie kaderníkov umožňujú vzorové videá, ktoré obsahuju ucelený systém pracovných postupov, znázorňujúce technické kroky uplatňované v účesovej tvorbe. Sú doplnené testami, pracovnými listmy, radami, tipmi, atď.

Zdroje sú teraz voľne dostupné bez poplatku alebo registrácie.

Novinky: Spoločnosť Jisc rozhodla o službe Školenia v oblasti kaderníctva. Po opatrnosti sme sa rozhodli ukončiť a odstrániť slovenský kadernícky tréning webové stránky. Stránka bude odobratá offline 31. júla 2018. Rozsah služby je obmedzený len na anglické kadernícke školenie, ktoré je voľne dostupné pre všetkých a prechádza kontinuálne zlepšenie a podpora. Radi by sme vám všetkým poďakovali za spoločnosť Jisc a za tím, že ich používame službu a predovšetkým tým, ktorí s vami zdieľali svoj obsah v priebehu 5 rokov stránka bola v prevádzke.Welcome to Hairdressing Training


 

Takto